18 oktober 2018

Bäst i Sverige!

Slussgården har tilldelats priset MSCI European Property Investment Awards 2018. Det innebär att vi har haft den högsta genomsnittliga totalavkastningen de senaste tre åren för kategorin specialportfölj i förhållande till MSCI:s svenska benchmark (SFI). Specialportföljen avser fastigheter inom vårt segment av kontor.

Priset delas ut till de bolag i Europa som haft högst totalavkastning under en treårsperiod. Fram till december 2017 är Slussgården det fastighetsbolag som uppnått det bästa resultatet i Sverige. I en intervju säger vår vd Lars Kinneholm ”Jag är övertygad om att det här fina resultatet återspeglar kombinationen med att ha så engagerade medarbetare som vi har och att vi driver allt i egen regi – allt från förvaltning, uthyrning och till felanmälan”.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter