Press

Bildbank
Kontaktperson

Våra bilder är skyddade enligt upphovsrättslagen. Använd dem gärna i redaktionellt syfte men ange Slussgården som källa.

Lars Kinneholm

VD


lars.kinneholm@slussgarden.se

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter