21 september 2018

Takarbete på Götgatan 14

Den 1 oktober påbörjas renovering av takterrass på Götgatan 14. Arbetet är ett nödvändigt underhåll och innebär att en byggnadsställning kommer att vara monterad längs den gula husfasaden på Götgatan 14. Arbetet beräknas pågå i två månader.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter