1 september 2017

Årets Fastighetsbarometer

Just nu genomförs genomförs undersökningen Fastighetsbarometern som undersöker hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd. Studien genomförs en gång om året bland Sveriges ledande fastighetsägare under samma period och därmed kan ett branschsnitt för nöjd-kund-index beräknas.

Frågorna fokuserar på 10 kvalitetsfaktorer – läge, service, image, anpassning, felanmälan, lokalen, klagomål, miljöhänsyn, inomhusklimat samt prisvärde. Effekten av att delta i Fastighetsbarometern förutom att vi får veta vad våra hyresgäster tycker om oss som hyresvärd är att vi även får underlag för utvecklingsområden både på operativ och strategisk nivå samt även hur vi står oss mot andra fastighetsägare.

Sedan senaste undersökningen har vi fortsatt arbeta för att behålla våra höga omdömen men också fokuserat än mer på vårt miljöarbete och sociala ansvar. Det innebär till exempel energispar-
strategier i våra fastigheter och en hållbarhetsstrategi med tillhörande redovisning i vårt moderbolag. I år deltar Slussgården i Fastighetsbarometern för femte gången. Vi deltog senast i undersökningen 2015 och hamnade då bland de bästa i branschen våra hyresgäster gav oss ett resultat om 81 där genomsnittet i branschen hamnade på 75.

Undersökningen pågår under perioden 14 augusti – 25 september och vi är spända på resultatet som presenteras i slutet på oktober. Håll utkik!

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter