9 december 2019

En julklapp till ett renare Riddarfjärden

Slussgården väljer i år att stötta miljöprojektet ”Rena Mälaren” istället för att ge julklappar till kunder och hyresgäster. Miljö och hållbarhet är en viktig del i vår verksamhet och präglar mycket av det vi gör.

Visste du att tonvis av skrot och miljöfarliga bil- och båtbatterier döljer sig under Riddarfjärdens yta? Dykaren och socionomen Fredrik Johansson och hans medhjälpare John Edgardh har därför på ideell basis tagit sig ann uppgiften att städa Mälarens botten längs kajerna i Stockholm.

– Under det år som projektet pågått har vi plockat upp fem ton batterier, ett halvt ton rent bly, trettio elsparkcyklar och fem ton av annat skrot, säger Fredrik. Då har arbetet bara börjat och det finns mycket kvar att göra.

Fredrik får mycket hjälp med den tunga städningen av dagverksamheten Främja där deltagarna har funktionsskillnader så som autism. Initiativet har också fått stor uppmärksamhet i media och volontärer ansluter sig både under och över vattenytan. När dykningarna återupptas igen efter vintern får Fredrik dessutom stöttning av försvarets röjdykare.

– Det är verkligen ett storslaget initiativ, säger Lars Kinneholm, VD på Slussgården. Det känns dessutom extra bra att stötta ett lokalt arbete i våra egna kvarter.

Med det önskar vi en god jul och ett gott nytt är!
/Slussgården

FOTO: Sacharias Källdén, Magnus Sandberg, John Edgardh, Christian Lärk

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter