Kvarteret Sandbacken

Sandbacken Mindre 39 – Tjärhovsgatan 21


Kvarteret Sandbacken på Söders höjder har varit bebyggt ända sedan 1600-talet. Under 1800-talet stod stenhusen tätt här. På 1930-talet förändrades området när man sprängde Katarinavägens norra del till nuvarande gatunivå och modernare fastigheter byggdes till. En av dem är vår byggnad på Tjärhovsgatan 21 som uppfördes 1980. Nu växer huset på höjden för att ge plats för bostäder. Läs mer om hur vi rustar upp kvarteret Sandbacken här.

Fakta om fastigheten

Fakta om fastigheten

Fastighetsbeteckning Kvarteret Sandbacken Mindre 39
Kommun Stockholm
Yta ca 4175 kvm
Gatuadress Tjärhovsgatan 21
Byggår 1980
Område Tjärhovsplan/Katarina Sofia
Kommunikationer

T-bana Medborgarplatsen, flertalet innerstadsbussar

Så funkar det i lokalen

Utomhus och snöröjning

Vi på Slussgården tycker att utomhusmiljön kring våra fastigheter ska kännas trevlig och vara välstädad. Därför städar vi utanför våra entrédörrar tre gånger i veckan och varje måndag städar vi ett större område runt om i kvarteren.

Under den kallare årstiden och snöfall har vi för avsikt att ha snöröjt entréer och trappor inom området innan klockan 09.00 på vardagar.

Cykelparkering

Cykelställ finns utanför entrén på Tjärhovsgatan 21.


Många av våra hyresgäster cyklar till sina arbetsplatser. Det vill vi gärna uppmuntra och erbjuder därför parkering i cykelrum inomhus i alla våra kvarter. Det finns också cykelställ utomhus i närheten av alla våra fastigheter.

Parkering

Garage finns på Tjärhovsgatan 21.


Vi har egna garage med möjlighet att hyra garageplats i alla våra kvarter. Som garagehyresgäst har du tillgång till garaget dygnet runt. Vi erbjuder också laddningsmöjligheter för elbilar.

Vill du hyra garageplats eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Servicecenter.

Skyltning

Vi har hyresgästskyltar utanför entrén, i trapphus och i hissar.

Behöver du ändra namnuppgifter kontaktar du Servicecenter.

Sophantering och återvinning

Hyresgäster i Hantverkshuset ansvarar själva för sin sophantering.


Återvinningsrum finns i alla våra kvarter och har olika behållare för normalt kontorsavfall där du som hyresgäst har möjlighet att sortera det som ska återvinnas. För hantering av större mängder grovavfall, så som wellpapp, möbler, datorer med mera hjälper vi gärna till med att köra bort detta. Kontakta i så fall Servicecenter.

Värme och kyla

Normalt är lokalerna utrustade med komfortkyla. Värme och kyla kommer från fjärrvärme/-kyla.

Anpassa och bygga om lokalen

Vi ser att olika hyresgäster har olika behov av sin lokal. Att ha flexibla och effektiva lokaler som passar för verksamheten som bedrivs kan innebära att lokalen behöver anpassas med tiden.

Om du har planer på att förändra lokalen kontakta din förvaltare i ett så tidigt skede som möjligt. Vi går då bland annat igenom lokalens möjligheter, genomförande, materialval och eventuellt återställningsansvar.

Vi är vana vid att bolla idéer för att lokalerna ska komma till sin fulla rätt. Dessutom har vi ett stort kontaktnät av arkitekter och erfarna entreprenörer som vi gärna delar med oss av.

Underhåll och städning

Du som hyresgäst ansvarar själv för underhållet i lokalen och detta regleras i hyresavtalet. Exempel på saker som åligger dig som hyresgäst kan vara golvvård, hushållsmaskiner, lampbyten och fönsterputs. Om du behöver hjälp med underhållet i din lokal står vi gärna till tjänst. Har du frågor eller funderingar kontakta avtalsansvarig eller Servicecenter.

Tack vare våra storkundsavtal kan vi erbjuda städning och fönsterputs med hög kvalitet till förmånliga priser. Vi är flexibla och anpassar gärna vårt erbjudande efter dina behov. Om du önskar köper vi också in och fyller på de hygienartiklar som behövs på kontoret. Läs mer om våra servicetjänster här.

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett ansvar som gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ett systematiskt brandskyddsarbete sätter rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Eftersom ansvaret ligger på varje enskilt företag ska det systematiska brandskyddsarbetet bedrivas internt inom ditt företag. Du och ditt företag väljer själv tillvägagångssätt för ert brandskyddsarbete. Ni kan göra detta själva eller ta hjälp av konsulter och andra experter om du känner dig osäker inom området.

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete är:
• Att brandsläckare finns och att de kontrolleras regelbundet
• Att utrymningsvägar inte är blockerade
• Att branddörrar hålls stängda
• Att samtliga vet vilka utrymningsvägar som finns och vilka rutiner som gäller vid brand, t.ex. om det finns brandfarligt material (så som gasflaskor) som ska föras i säkerhet
• Att utrymnings- och brandövningar bedrivs regelbundet
• Att det finns en utsedd brandskyddsansvarig på arbetsplatsen
• Att kontroller och åtgärder dokumenteras

Flytta ut

Om du flyttar från oss åligger det dig som hyresgäst att återlämna din lokal i ett godtagbart skick. För att säkerställa att detta sker görs en avflyttsbesiktning tillsammans med hyresvärden. Kontakta därför gärna oss i ett tidigt skede för mer information om vad du behöver tänka på inför avflytten. Vi hjälper också gärna till med checklistor och flyttservice.

Handyman – din egen hantverkare

Oavsett om du är nyinflyttade hos oss eller är gammal i gården kan det dyka upp behov av hjälp. Kanske för att slänga kartonger, flytta möbler, sätt upp hyllor och krokar, montera en ny tv eller byta lampor. Vi är alltid nära till hands för hjälp med det du inte hinner eller kan göra. Det är bara att ringa när behovet uppstår!

Kontakta gärna mig om du är intresserad av att hyra av oss eller har andra frågor.

Peter Björk

Förvaltare

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter