kvarteret Saturnus

Sankt Paulsgatan 6


Fastigheten ligger längs med Maria kyrka på Ragvaldsgatan med adress på St. Paulsgatan 6 och är sammanbunden med Saturnus 18 och tidigare Svenska Kommunförbundets hus. Mellan husen finns en gemensam innergård. Hela fastigheten är uthyrd till en hyresgäst som själva förvaltar ytorna.

Array

Fakta om fastigheten

Fakta om fastigheten

Fastighetsbeteckning Kv. Saturnus 20
Yta ca 7200 kvm
Gatuadress Sankt Paulsgatan 6
Byggår 1960
Område Slussen
Kommunikationer

T-bana Slussen, flertalet innerstadsbussar

Så funkar det i lokalen

Utomhus och snöröjning

Vi på Slussgården tycker att utomhusmiljön kring våra fastigheter ska kännas trevlig och vara välstädad. Därför städar vi utanför våra entréer tre gånger per vecka och plockar bort störande nedskräpning runt kvarteret minst en gång i veckan.

Under den kallare årstiden och snöfall har vi för avsikt att ha snöröjt entréer och trappor inom området innan klockan 09.00 på vardagar.

Cykelparkering

Många av våra hyresgäster cyklar till sina arbetsplatser. Det vill vi gärna uppmuntra och erbjuder därför parkering i cykelrum inomhus i alla våra kvarter. Det finns också cykelställ utomhus vid alla våra fastigheter.

Parkering

Vi har egna garage med möjlighet att hyra garageplats i alla våra kvarter. Alla garage bevakas av väktare och som garagehyresgäst har du tillgång till garaget dygnet runt. Vi erbjuder också laddningsmöjligheter för elbilar. Vill du hyra garageplats eller har andra frågor är du välkommen att kontakta Servicecenter.

Skyltning

För att förstärka och behålla ett enhetligt intryck kring våra fastigheter följer vi ett utarbetat skyltprogram. Skyltprogrammet omfattar skyltning utanför entrén, i trapphus och hissar.

Behöver du ändra namnuppgifter kontaktar du Servicecenter.

Entré och gemensamma utrymmen

Det är viktigt för oss att våra hyresgäster och deras besökare möts av en trevlig och ren entré. Vi gör vad vi kan för att undvika grusiga golv och dammiga hörn. Trapphusen städas en gång i veckan.

Sophantering och återvinning

Återvinningsrum finns i alla våra kvarter och har olika behållare för normalt kontorsavfall där du som hyresgäst har möjlighet att sortera det som ska återvinnas. För hantering av större mängder grovavfall, så som wellpapp, möbler, datorer med mera hjälper vi gärna till med att köra bort detta. Kontakta i så fall Servicecenter.

Värme, ventilation och kyla

Värmen kommer via så kallade fönsterapparater som sitter under varje fönster i hela lokalen. Dessa apparater betjänas av en ”tilloppskrets”, en vattenburen värmekrets som kommer från värmeundercentralen samt att ventilationen passerar genom apparaten. Temperaturen på vattnet som flödar i denna krets är beroende på utetemperaturen. Det innebär att ju kallare det är ute desto varmare blir den utgående temperaturen inomhus. Termostater styr sedan rumstemperaturen, mittläget på termostaten motsvarar ca 21 grader.

Efter helgen så kan rumstemperaturen vara lägre än normalt då ventilationen normalt inte är igång helgtid. Vid långvarig kyla under -18 vintertid, så sjunker även inomhustemperaturen.

Lokalerna ventileras genom mekanisk ventilation och består av två fläktar, en för luft som kommer in i lokalen och en för luft som sugs ut ur lokalen. Ventilationsaggregatet har både ett värmebatteri och ett kylbatteri, vilket gör att luften kan värmas/kylas efter behov. Luften som tillförs lokalerna är tempererad till 18-20 grader. Under sommarhalvåret när det finns kylbehov går temperaturen på den inblåsta luften ner till mellan 16-17 grader.

I lokalerna finns fläktluftkylare eller kylbafflar som sitter i taket och genererar kyla vid behov. Temperaturen på dessa regleras med en termostat oftast bestående av röda och blåa markeringar. Röd markering betyder ingen kyla och blå markering betyder maximal kyla.

Perioder med utetemperaturer över 25 grader medför också en stigande temperatur inomhus.

Anpassa och bygga om lokalen

Vi ser att olika hyresgäster har olika behov av sin lokal. Att ha flexibla och effektiva lokaler som passar för verksamheten som bedrivs kan innebära att lokalen behöver anpassas med tiden. Kom ihåg att en sådan ombyggnad kräver vårt skriftliga tillstånd.

Om du har planer på att förändra lokalen kontakta din kundansvarige förvaltare i ett så tidigt skede som möjligt. Vi går då bland annat igenom lokalens möjligheter, genomförande, materialval och eventuellt återställningsansvar.

Vi är vana vid att bolla idéer för att lokalerna ska komma till sin fulla rätt. Dessutom har vi ett stort kontaktnät av arkitekter och erfarna entreprenörer som vi gärna delar med oss av.

Underhåll och städning

Du som hyresgäst ansvarar själv för underhållet i lokalen och detta regleras i hyresavtalet. Exempel på saker som åligger dig som hyresgäst kan vara golvvård, hushållsmaskiner, lampbyten och fönsterputs. Om du behöver hjälp med underhållet i din lokal  står vi gärna till tjänst. Har du frågor eller funderingar kontakta avtalsansvarig eller Servicecenter.

Tack vare våra storkundsavtal kan vi erbjuda städning och fönsterputs med hög kvalitet till förmånliga priser. Vi är flexibla och anpassar gärna vårt erbjudande efter dina behov. Om du önskar köper vi också in och fyller på de hygienartiklar som behövs på kontoret.

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett ansvar som gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ett systematiskt brandskyddsarbete sätter rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

Eftersom ansvaret ligger på varje enskilt företag ska det systematiska brandskyddsarbetet bedrivas internt inom ditt företag. Du och ditt företag väljer själv tillvägagångssätt för ert brandskyddsarbete. Ni kan göra detta själva eller ta hjälp av konsulter och andra experter om du känner dig osäker inom området.

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete är:
• Att brandsläckare finns och att de kontrolleras regelbundet
• Att utrymningsvägar inte är blockerade
• Att branddörrar hålls stängda
• Att samtliga vet vilka utrymningsvägar som finns och vilka rutiner som gäller vid brand, t.ex. om det finns brandfarligt material (så som gasflaskor) som ska föras i säkerhet
• Att utrymnings- och brandövningar bedrivs regelbundet
• Att det finns en utsedd brandskyddsansvarig på arbetsplatsen
• Att kontroller och åtgärder dokumenteras

Flytta ut

Om du flyttar från oss åligger det dig som hyresgäst att återlämna din lokal i ett godtagbart skick. För att säkerställa att detta sker görs en avflyttsbesiktning tillsammans med hyresvärden. Kontakta därför gärna oss i ett tidigt skede för mer information om vad du behöver tänka på inför avflytten. Vi hjälper också gärna till med checklistor och flyttservice.

Handyman – din egen hantverkare

Oavsett om du är nyinflyttade hos oss eller är gammal i gården kan det dyka upp behov av hjälp. Kanske för att slänga kartonger, flytta möbler, sätt upp hyllor och krokar, montera en ny tv eller byta lampor. Vi är alltid nära till hands för hjälp med det du inte hinner eller kan göra. Det är bara att ringa när behovet uppstår!

El, tele och data

Det är ganska många sladdar att hålla reda på på kontoret utöver el, telefon och datanätverk. Även här är vi givetvis behjälplig.

Telefoni – Som leverantör av växeltelefoni till bland annat Sveriges Kommuner och Regioner, kan vi erbjuda flera prisvärda och praktiska växellösningar. Är du växelkund hos oss får du dessutom tillgång till vår webbutik med mobiltelefoner och tillbehör samt teknisk support.

El – En del av våra hyresgäster har egna elavtal och andra har elen pålagt på hyresavtalet. Vilken lösning du än föredrar kan vi även hjälpa till med en elleverantör.

Datanätverk – som hyresgäst hos Slussgården ansvarar du själv för beställning hos internetleverantör, installation och avtal.

Handyman – Och så var det alla sladdar. Behöver du hjälp med att reda upp sladdhärvan, binda upp eller skarva för förlängning eller grenuttag, är vår handyman alltid nära till hands.

Kontakta gärna mig om du är intresserad av att hyra av oss eller har andra frågor.

Bettina Lissner

Hyresgästfrågor

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter