Våra lokaler

I våra fastigheter erbjuder vi öppna och flexibla kontor som motsvarar kraven på en modern arbetsplats. I alla våra lokaler strävar vi efter att bevara känslan, de fina materialen och detaljerna som finns i fastigheten. Du har stor möjlighet att påverka utformningen själv eftersom vi anpassar och iordningställer arbetsplatsen i nära samarbete med dig. När du hyr av oss kan du också vara säker på att du får en modern och välskött lokal som självklart uppfyller dagens miljökrav.

I våra fastigheter i kvarteren Jupiter och Hantverkshuset erbjuder vi också attraktiva affärslokaler. Tack vare våra fastigheters oslagbara lägen nära kommunikationer och gångstråk passerar dagligen en köpstark och trendmedveten publik dessa lokaler belägna vid Götgatan/Hornsgatan och Tjärhovsplan. Även här arbetar vi aktivt med butiksutveckling, vilket innebär att butikerna moderniseras i ett nära samarbete mellan oss, arkitekter och butiksägarna själva. Området kring Slussen förutspås bli en av stadens mest attraktiva mötesplatser och redan nu är Slussen en självklar del av Stockholms shoppingkarta. Närheten till kommunikationer, butiker, restauranger och promenadstråk innebär stora fördelar för både små och stora företag. Är du också intresserad av att etablera dig i området kring Slussen får du gärna kontakta oss för att anmäla intresse för lediga lokaler.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter