29 december 2016

Gott nytt år!

2016 närmar sig sitt slut. Ett år som varit långt mer händelserikt och intensivt än någonsin i Slussgårdens historia. I juni förvärvade vi Sandbacken mindre 39 och i september Sandbacken mindre 38, även allmänt känt som Hantverkshuset. Till dessa två fastigheter finns också ett godkänt planärende för plan- och tillbyggnad med ytterligare en fastighet. I november tillkännagav vi att vi också förvärvar projektfastigheten Snäckan 8 i city.

I dagarna har vi också påbörjat anpassningen av Saturnus 20 för den nya hyresgästen Statens fastighetsverk och för Inera som flyttar in i aktivitetsbaserade lokaler i tre plan på Sandbacken. Vi laddar för ytterligare ett händelserikt år och vill önska alla våra hyresgäster och samarbetspartners ett riktigt gott nytt 2017!

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter