Hållbarhet

Vi gillar miljön. Väljer du Slussgården som hyresvärd gör du därför ett bra miljöval. Vår ambition är att på ett metodiskt och strukturerat sätt utveckla vårt miljöarbete för att minska negativ miljöpåverkan. Vi drivs av en hög miljöambition, men arbetet syftar också till att vara en miljömedveten affärspartner och kunna erbjuda en hållbar serviceleverans till våra kunder. Det är också vår strävan att genom ett aktivt miljöarbete vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter