Bild gröna löv

Hållbarhet

Vi gillar miljön. Väljer du Slussgården som hyresvärd kan du försäkra dig om att få dina miljökrav uppfyllda. Vår ambition och drivkraft är att på ett metodiskt och strukturerat sätt utveckla miljöarbetet för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi drivs givetvis av en hög miljöambition men arbetet syftar också till att erbjuda våra kunder en attraktiv och miljömedveten affärspartner och serviceleverans såväl som att sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.