Vårt hållbarhetsarbete

Vår vision är att hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del av verksamheten och utgå från en helhetssyn på hur Slussgården påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. För oss handlar hållbarhetsansvar inte om att göra gott för godhetens skull, utan om att vi ska agera ansvarsfullt i samhället – både miljömässigt och socialt. Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet på affärsmässiga principer.

Våra övergripande hållbarhetsmål är:

  • Minskad energiförbrukning i byggnader.
  • Minskad resursförbrukning.
  • Öka kraven i upphandlingar samt uppföljning av efterlevnad av leverantörer gällande miljö och social hållbarhet.
  • Öka andelen ekologiska inköp.

Dessutom arbetar vi löpande med att:

  • bygga upp och upprätthålla en hög kompetens kring miljöfrågor bland våra medarbetare
  • integrera hållbarhetsfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster
  • övergå till användning av förnybara naturresurser

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt miljöarbete på ett metodiskt och strukturerat sätt för att kunna ta ett större samhällsansvar med förebyggande miljöinsatser.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter