Bild nyckelpiga i handflata

Vårt hållbarhetsarbete

Vår vision är att hållbarhetsarbetet ska utgöra en integrerad del av verksamheten och utgå från en helhetssyn på hur Slussgården påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som ett socialt perspektiv. För oss handlar hållbarhetsansvar inte om att göra gott för godhetens skull utan om att vi ska agera ansvarsfullt i samhället, både miljömässigt och socialt, samtidigt som vi bedriver vår verksamhet på affärsmässiga principer. Det ena ska heller inte utesluta det andra. Hållbarhetsarbetet ska ha sin utgångspunkt i FNs globala hållbarhetsmål och Sveriges miljömål samt syfta till att Slussgården blir ett attraktivare företag för våra olika intressenter. Våra övergripande hållbarhetsmål är:

  • Minskad energiförbrukning i fastigheter.
  • Minskad klimatpåverkan vid tjänsteresor.
  • Tillhandahålla relevant hållbarhetsinformation till våra kunder.
  • Minskad resursförbrukning.
  • Öka kraven i upphandlingar och uppföljning av efterlevnad av leverantörer gällande miljö och social hållbarhet.
  • Öka andelen ekologiska inköp.

Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att:

  • bygga upp och upprätthålla en hög kompetens inom miljö bland våra medarbetare
  • integrera hållbarhetsfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster
  • övergå till användning av förnybara naturresurser

Vi strävar ständigt efter att utveckla arbetet på ett metodiskt och strukturerat sätt för att fortsätta vara ett attraktivare företag för våra olika intressenter och ta vårt samhällsansvar genom att exempelvis arbeta med sociala hållbarhetskrav i upphandlingar och förebyggande arbetsmiljöarbete.