Bild solrosor och blå himmel

Miljöbyggnad

Två av våra fastigheter, kv Saturnus 18-20 och kv. Överkikaren 31 är certifierade enligt Miljöklassad byggnad brons. Utmärkelsen bygger på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material både i nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek för att skapa miljömässigt hållbara fastigheter.

Sandbacken mindre 39 är certifierad enligt den internationella standarden LEED med nivå Gold. LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är utvecklat av US GreenBuilding Council.

leed-gold miljobyggnad_logo

Spara

Spara

Spara