Miljöbyggnad

Två av våra fastigheter – kv. Saturnus 18-20 och kv. Överkikaren 31 är certifierade enligt Miljöklassad byggnad brons. Utmärkelsen bygger på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material både i nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek för att skapa miljömässigt hållbara fastigheter.

Spara

Spara

Spara

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter