Bild vindkraft och blå himmel

Vad gör vi?

I våra fastigheter

Ett av våra långsiktiga mål är att varje år minska elförbrukningen med 2% i hela vårt fastighetsbestånd. Sedan 2012 har vi lyckats minska energiförbrukningen med hela 15%. Några av åtgärderna som vi satsat på genom åren är närvarogivare för belysning och installation av markiser som underlättar för inomhusklimatet att reglera kylan. Sedan flera år så köper vi också enbart miljömärkt el från förnyelsebara källor som sol-, vind och vågkraft. Enligt rutinen väljer vi också leverantörer som arbetar med sina miljöfrågor på samma sätt som vi gör vilket i sin tur medför samordnade transporter och leveranser till oss för hållbar utveckling.

Vår service

Genom medvetet och aktivt arbete kan vi erbjuda en mängd attraktiva tjänster med bäring i miljö- och hållbarhetsarbete. Förutom enkla och redan naturliga hygienfaktorer som möjlighet att källsortera i alla våra fastigheter så har vi stor miljövinst i att vi finns nära våra kunder och hyresgäster. Eftersom vi kan leverera våra tjänster till fots minimerar vi transporter som påverkar miljön negativt. Förutom leveranser till våra kunder till fots så erbjuder vi också våra kunder möjligheten att låna cyklar i vårt Servicecenter, kanske det mest effektiva och miljövänliga transportmedlet av alla. Slussgården har också en företagsbil – en elbil som drivs av el. Som vi laddar i ett vanligt eluttag med miljömärkt el. Inget tankande och inget koldioxidutsläpp, bara en sladd!

Och givetvis är det bara ekologisk frukt i våra fruktkorgar, och i kaffemaskinerna vi tillhandahåller bryggs enbart Fairtrade-märkt kaffe. Vår städtjänst använder enbart miljövänliga produkter som är Svanen-märkta eller bra miljöval. För att nämna några saker, men vi tror det märks att vi värnar om miljön.

 

svanen bramiljoval1 fairtrade