Vad gör vi?

I våra fastigheter

Ett av våra långsiktiga mål är att varje år minska energiförbrukningen med 2 % i hela vårt fastighetsbestånd. Mellan 2014 och 2020 lyckades vi minska förbrukningen med hela 15 %. Några av åtgärderna som vi satsat på är närvarogivare för belysning och installation av markiser som underlättar för inomhusklimatet att reglera temperaturen. Vi köper också enbart miljömärkt el från förnyelsebara källor som sol-, vind och vågkraft. Vi väljer också alltid leverantörer som arbetar med sina miljöfrågor på samma sätt som vi gör.

Vår service

Vi har en stor miljövinst i att vi finns nära våra kunder. Tack vare närheten till våra hyresgäster kan vi leverera våra tjänster till fots och minimerar transporter som påverkar miljön negativt.

Förutom leveranser till fots erbjuder vi också våra kunder möjligheten att låna cyklar i vårt Servicecenter, kanske det mest effektiva och miljövänliga transportmedlet av alla. Slussgårdens företagsbil är dessutom en elbil som vi laddar i ett vanligt eluttag med miljömärkt el. Inget tankande och inget koldioxidutsläpp.

Givetvis är det bara ekologisk frukt i våra fruktkorgar och i kaffemaskinerna som vi tillhandahåller bryggs enbart Fair trade-märkt kaffe. Vår städtjänst använder miljövänliga produkter som är Svanen-märkta eller bra miljöval. För att nämna några saker, men vi tror det märks att vi värnar om miljön.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter