Bild nyckelpiga i handflata

Vårt ansvar

Medarbetarinflytande

Det som vi tror gör oss lite unika är att det är våra medarbetare som varje år får frågan om man föredrar att få julklapp eller att skänka till välgörande ändamål. Och varje år så har majoriteten valt det senare. Det gör oss till en stolt arbetsgivare att ha så ödmjuka medarbetare.

Fadderbarn

Så kom det sig att vi på Slussgården och våra andra verksamheter inom SKL Fastigheter och service har ett fadderbarn i norra Vietnam. Vårt fadderskap bidrar till utveckling i hennes hemby såsom tillgång till rent vatten, skolbyggnader med toaletter och möjlighet till längre utbildning genom gratis skolmaterial. Fadderskapet bidrar också till bättre tillgång och utveckling av sjukvård och mödravård såväl som utbildning av byns vuxna invånare i ämnen som klimatförändringar och kvinnors rättigheter.

Hållbarhetsprogram

Vi är måna om att våra hyresgästanpassningar ska präglas av ett hållbarhetsprogram för att säkerställa hållbara arbetsvillkor och materialval, genom hela processen för projektering, genomförande och slutligen i förvaltningen. Programmet som vi tagit fram säkerställer att våra projekteringar genomsyras av hållbara arbetsvillkor och materialval som grundar sig i UN Global Compact. UN Global Compact är ett stöd för företag som vill utveckla sitt ansvarstagande för hållbar utveckling genom tillämpning av internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Återvinning

Ytterligare ett exempel på vårt engagemang för hållbar utveckling är att vår tjänst för intern tele- och IT-support några gånger om året skänker kasserade mobiler till Redeem som är specialiserade på att återvinna begagnad elektronik och förlänga deras livslängd. Redeem renoverar mobiltelefoner, smartphones och surfplattor för att sedan skänka dem till behövande i utvecklingsländer där den fasta telekommunikation är bristfällig och mobiltelefoner fortfarande är väldigt dyra. Därigenom minskar vi det elektroniska avfallet globalt och bidrar till hållbar tillväxt. Redeem erbjuder ersättning för skänkta enheter eller att genom dem bidra till en välgörenhetsorganisation. Vi har valt att skänka den summan till Unicef.

 

planunglobalcompact  unhcr_stodjer_rgb_72dpi

Spara

Spara

Spara