Vårt ansvar

Vi är medvetna om att alla måste dra sitt strå till stacken för att bidra till hållbar utveckling. Vår generation är den första som förstår att vi behöver bromsa vår konsumtion och fördela planetens resurser, inte bara ur miljösynpunkt utan även socialt. På Slussgården förstår vi såklart att vi inte kan göra allt men i alla fall lite. Ett exempel är att vi sedan några år väljer en välgörenhetsorganisation som vi stöttar. Under åren har vi gett Läkare utan Gränser, Plan och Sverige för UNHCR bidrag för att de ska kunna utföra sitt viktiga arbete.

Under 2020 och 2021 har vi valt att stötta Rena Mälaren, ett ideellt projekt som arbetar för att dyka efter skräp på Mälarens botten för att minska det giftiga avfallet i sjön. Eftersom vi på Slussgården har tagit inspiration från Mälaren till den blå färgen i vår logga  känns det väldigt passande att stötta ett sånt projekt.

Fadderbarn

Sedan flera år tillbaka stöttar vi organisationen Plan och ett fadderbarn i norra Vietnam. Beslutet är ett resultat av en undersökning bland våra medarbetare. Vårt fadderskap bidrar till utveckling i hennes hemby såsom tillgång till rent vatten, skolbyggnader med toaletter och möjlighet till längre utbildning genom gratis skolmaterial. Fadderskapet bidrar också till bättre tillgång och utveckling av sjukvård och mödravård såväl som utbildning av byns vuxna invånare i ämnen som klimatförändringar och kvinnors rättigheter.

Hållbarhetsprogram

Vi är måna om att våra hyresgästanpassningar ska präglas av ett hållbarhetsprogram för att säkerställa hållbara arbetsvillkor och materialval, genom hela processen för projektering, genomförande och slutligen i förvaltningen. Programmet som vi har tagit fram säkerställer att våra projekteringar genomsyras av hållbara arbetsvillkor och materialval som grundar sig i UN Global Compact. UN Global Compact är ett stöd för företag som vill utveckla sitt ansvarstagande för hållbar utveckling genom tillämpning av internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Återvinning

Ytterligare ett exempel på vårt engagemang för hållbar utveckling är att vår tjänst för intern tele- och IT-support skänker kasserade mobiler till Redeem. De är specialiserade på att återvinna begagnad elektronik och förlänga deras livslängd. Redeem renoverar mobiltelefoner, smartphones och surfplattor för att sedan skänka dem till behövande i utvecklingsländer där den fasta telekommunikation är bristfällig och mobiltelefoner fortfarande är väldigt dyra. Därigenom minskar vi det elektroniska avfallet globalt och bidrar till hållbar tillväxt. Redeem erbjuder ersättning för skänkta enheter eller att genom dem bidra till en välgörenhetsorganisation. Vi har valt att skänka den summan till Unicef.

Global Compact logo Plan logoRena Mälaren logo

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter