Slussgården

Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Tel: 08-452 75 00

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Bettina Lissner

Hyresgästfrågor

Kontakta gärna mig om du är intresserad av att hyra av oss eller har andra frågor.

Servicecenter

Marcus Stenbäck

Drifttekniker


08-452 70 99

servicecenter@slussgarden.se

Thomas Stamer

Fastighetskötare


08-452 70 99

servicecenter@slussgarden.se

Magnus Knutsson

Drifttekniker


08-452 70 99

servicecenter@slussgarden.se

Robert Kaala

Hantverkare


08-452 70 99

servicecenter@slussgarden.se

Övriga kontaktpersoner

Bettina Lissner

Hyresgästfrågor


08-452 70 02

bettina.lissner@slussgarden.se

Sven-Olof Ström

Affärsområdeschef Slussgården


08-452 70 07

sven-olof.strom@slussgarden.se

Hanna Johannesen

Kommunikationsansvarig


072-994 79 87

hanna.johannesen@slussgarden.se

Martin Nilsson

Ekonomichef


08-452 70 63

martin.nilsson@slussgarden.se

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter