Om oss

Slussgården AB är ett helägt dotterbolag till SKR Företag AB som i nästa led ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Verksamheten drivs på strikt affärsmässiga grunder och består av att äga och förvalta fastigheter samt tillhanda kontorsnära service i egen regi.

I uppdraget ingår att tillhandahålla kontorslokaler för SKR:s verksamhet samt att ansvara för SKR:s interna servicefunktioner så som besöks- och konferensservice, kontorsservice, studioverksamhet samt digital support.

Genom Slussgårdens fastighetsbolag äger och förvaltar vi cirka 60 000 kvm kontors- och affärslokaler i fyra kvarter i Slussenområdet på Södermalm – kvarteren Jupiter, Saturnus, Överkikaren och Sandbacken samt Högberga Gård på Lidingö. Vi erbjuder också i egen regi kostnadseffektiva servicetjänster till våra hyresgäster. Genom att vi finns i samma kvarter som våra fastigheter kan vi lova en snabb och personlig service.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter