Om oss

Slussgården AB är ett helägt dotterbolag till SKR Företag AB som i nästa led ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Verksamheten drivs på strikt affärsmässiga grunder och består av att äga och förvalta fastigheter samt tillhanda kontorsnära service i egen regi. Genom Slussgårdens fastighetsbolag äger och förvaltar vi cirka 60 000 kvm kontors- och affärslokaler i fyra kvarter i Slussenområdet på Södermalm – kvarteren Jupiter, Saturnus, Överkikaren och Sandbacken samt Högberga Gård på Lidingö. Genom att vi finns i samma kvarter som våra fastigheter kan vi lova en snabb och personlig service.

I vårt uppdrag ingår att tillhandahålla kontorslokaler för SKR:s verksamhet samt att ansvara för SKR:s interna servicefunktioner så som besöks- och konferensservice, kontorsservice, studioverksamhet samt digitalsupport. Vi erbjuder givetvis våra servicetjänster till alla våra hyresgäster. På Hornsgatan 15 öppnade vi i början av 2022 Slussgården Studio och konferens där även externa gäster kan konferera och genomföra sändningar med den senaste tekniken.

 

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter