22 mars 2017

Lars Kinneholm ny vd på Slussgården

SKL Fastigheter och service AB och Slussgården har rekryterat Lars Kinneholm som ny vd. Lars Kinneholm kommer närmast från tjänsten som Portfolio Manager på SEB Investment Management, Real Estate.

Lars Kinneholm har en lång erfarenhet från fastighetsbranschen och har genom detta byggt på sig en gedigen kompetens inom fastighetsförvaltning genom bla. stora fastighetsutvecklingsprojekt, transaktionsfrågor och facility management.

”Jag ser verkligen fram emot att börja på SKL Fastigheter och Service AB och fortsätta Slussgårdens framgångsrika resa med att utveckla fastighetsbeståndet och övriga serviceleveranser. Det känns också spännande att bli verksam i ett fastighets- och servicebolag som månar om långsiktiga kundrelationer och har stora ambitioner med sin verksamhet”, säger Lars Kinneholm.

Här kan du läsa pressmeddelandet om vår nya vd i sin helhet.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter