7 mars 2019

Ny belysning i våra garage

Ett av våra långsiktiga mål är att varje år minska elförbrukningen med minst 2% i hela vårt fastighetsbestånd med olika energibesparande åtgärder. Det gör vi genom löpande förbättringar som att installera närvarogivare i utrymmen som inte alltid behöver tända lampor eller hjälpa inomhusklimatet att reglera kylan med hjälp av markiser.

Nu har vi också bytt ut all belysning i våra garage till miljövänligare LED-belysning. Förutom bättre ljus som bidrar till ökad trygghet så gör vi också stora energibesparingar. Varde ljus!

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter