5 november 2019

Toppbetyg för service och bemötande

Fastighetsbarometern tar varje år pulsen på kontorshyresgäster och genomförs samtidigt bland Sveriges ledande fastighetsägare. Slussgården får toppbetyg för service och bemötande vid både besök och felanmälan.

– Vi är mycket stolta över att vårt personliga engagemang för våra hyresgäster uppmärksammas i undersökningen, säger Pia-Lena Putkonen, kundansvarig förvaltare. Våra hyresgäster har stor fördel i att vi finns i samma kvarter och att vi därför alltid är nära till hands.

Slussgården förvaltar sina fastigheter i egen regi och sköter exempelvis service, felanmälan, uthyrning och utför de allra flesta kontorsnära tjänster själva. Detta ger en särskilt bra förståelse för hyresgästernas behov.

Med centralt belägna fastigheter är det heller inte svårt att gissa att läge och tillgänglighet också anges som stora styrkor.   

– Vi är också glada att se att vårt miljöarbete har nått ut, säger Pia-Lena.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter