7 februari 2023

Slussgården välkomnar Avaus Marketing Innovations till Sofiahusen

Till vintern 2023 flyttar Avaus Marketing Innovations in hos Slussgården i Sofiahusen på Renstiernas gata 12. Lokalerna kommer att vara bolagets svenska huvudkontor och förhyrningen utgörs av ca 600 kvm kontor fördelat på två våningsplan med tillgång till ett flertal takterrasser.

Avaus är ett datadrivet marknadsföringsbolag grundat 2007. Bolaget har i dagsläget kontor i Helsingfors, Stockholm, Gdansk och München, med ambitionen att växa på kärnmarknaderna Sverige och Finland, men även i Europa.

Vi är glada att välkomna Avaus som hyresgäst i Sofiahusen där vi erbjuder unika kontors- och butikslokaler med svårslaget läge. Vi ser ett stort intresse för området och dess placering mellan nya Slussen och Södermalms vibrerande innerstadspuls runt Nytorget. Sofiahusen kommer att bidra till än mer liv och rörelse i området vilket tillsammans med hela Slussens omdaning verkligen sätter Södermalm på kurs mot att bli Stockholms nya inneställe! säger Lars Kinneholm, vd Slussgården.

Under hösten 2021 påbörjade Slussgården ombyggnationen av kvarteret Sandbacken på Södermalm. Projektet genomförs under benämningen Sofiahusen och kommer efter färdigställandet att tillföra området runt Tjärhovsplan fantastiska kontor, bostäder och butikslokaler. Sofiahusen har ritats med stor respekt för befintlig arkitektur och tillbyggnationerna smälter väl in i kvarteret och Södermalms taklandskap. Trästommar, naturliga materialval och en stor solcellsanläggning bidrar tillsammans med den goda arkitekturen till en hållbar miljö.

Läs mer om projektet Sofiahusen.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter