10 december 2016

Byggstart

I slutet av december påbörjar vi modernisering och hyresgästanpassning av fastigheten Saturnus 20 med adressen Sankt Paulsgatan 6. Bakgrunden är att fastigheten har ineffektiv planlösning och gamla installationer avseende energiförbrukning, värme, kyla och VVS. Genom anpassning för ny hyresgäst får vi möjlighet att modernisera fastigheten i sin helhet enligt senaste kriterier ur klimat- och miljöperspektiv samt tillgänglighetsanpassa.
Arbetet kommer att pågå under det första halvåret 2017 och omfattar invändiga såväl som utvändiga arbeten som omputsning av fasad, fönster- och takarbeten samt anpassning av samtliga våningsplan med nya kontorslösningar. På innergården kommer ett nytt inglasat trapphus uppföras och för att förbättra tillgängligheten byggs även en ny huvudentré och tillhörande ramp på Sankt Paulsgatan 6. Hela projektet genomsyras dessutom av ett hållbarhetsprogram som löpt genom projektering, och fortsätter i anpassningen och förvaltning. Den nya hyresgästen Statens fastighetsverk beräknas flytta in den 1 juli 2017.

Om du vill ha löpande information om hur projektet fortlöper kan du gärna anmäla din mailadress till Servicecenter servicecenter@slussgarden.se. Nu ser vi framemot ett nytt fint hus och att en ny hyresgäst flyttar i sommar.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter