4 maj 2020

Vi byter namn och får nytt utseende

Nu byter vi vår gröna färg mot Riddarfjärds-blå och vårt moderbolag SKL Fastigheter och Service byter namn till Slussgården. Vi samlar därmed hela vår verksamhet under ett varumärke.  

– Det är ett naturligt namnval för oss då namnet redan brukas av delar av vår verksamhet, säger Lars Kinneholm, VD på Slussgården. De flesta av våra hyresgäster känner oss redan som Slussgården och kommer inte ens märka att vi byter namn.

I samband med namnbytet uppdaterar Slussgården också sitt utseende. Den blå färgen har vi valt genom sin koppling till Riddarfjärden och de kompletterande färgerna orange, ockra, tegelbrun och turkos är hämtade från våra fastigheter runt om i Slussenområdet.

Vår nya dekor symboliserar former baserade på kartor och stadsmiljöer, och är ursprungligen hämtad från en abstrakt gestaltning av Stockholms malmar och vattendrag.

Vi vill på detta sätt tydliggöra vår lokala närvaro.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter