11 november 2016

Vi förvärvar i city!

Slussgården har tecknat kontrakt med Skanska om förvärv av fastigheten Snäckan 8 belägen på Tegelbacken 4. Avtalet omfattar en ny fastighet om cirka 23 500 kvadratmeter som beräknas få den högsta miljöklassifieringen Platinum enligt LEED. I uppgörelsen ingår ett hyresavtal med SKL som planerar att flytta sin verksamhet och bolag inom SKL-koncernen till fastigheten. Tillträde sker i samband med att byggnaden står klar, vilket beräknas ske under det tredje kvartalet 2020.

Förvärvet passar oss mycket bra. Det ger oss möjlighet att både tillhandahålla mer anpassade lokaler för SKL och utveckla SKL:s nuvarande kontor Överkikaren för andra hyresgäster, säger Jari Lalli, vd på Slussgården.

Snäckan 8 ligger mycket centralt på Tegelbacken 3 på kort avstånd från Centralstationens alla kommunikationer. I samband med projektet skapas bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik genom bättre stråk, fler cykelparkeringsplatser och mindre trafik i området. Exempelvis skapas en gångpassage genom det nya kontorshuset, Tysta Marigången rustas upp för att skapa trevligare och tryggare stråk mellan City och Gamla Stan, och nedgången till Klarafaret, från Klara Västra Kyrkogata blir ett gångfartsområde. Ett mycket roligt och spännande förvärv för oss som nu också utökar vårt bestånd till även andra sidan av Riddarfjärden.

Här kan du läsa pressmeddelande från Skanska

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter