15 november 2016

Vi förvärvar igen!

Slussgården växer ytterligare på Södermalm genom att förvärva fastigheten Sandbacken mindre 38 på Renstiernas gata 12 av Brf Söders Hantverkshus med tillträde 1 september 2016. Fastigheten kallas även allmänt Hantverkshuset och lokalytan uppgår till ca 6 900 kvm. Föreningens medlemmar är till största delen företag och ytorna består huvudsakligen av kontor, men inrymmer även butiksyta och hantverkslokaler. I och med förvärvet blir medlemmarna hyresgäster till Slussgården.
Under åren har bland annat har Carl Malmstens Verkstadsskola haft lokaler i fastigheten och fortfarande verkar några hyresgäster inom hantverksindustri. Bland de 20 hyresgästerna finns flera arkitektkontor och konditoriet Chokladfabriken.

Tillsammans med grannfastigheten Sandbacken mindre 39 som Slussgården förvärvade den 1 juni 2016 pågår ett planärende för att utveckla med en tillbyggnad samt en påbyggnad på befintliga fastigheter.

Läs pressmedelandet i sin helhet här

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter