27 oktober 2017

Vi har ett resultat

Nyligen avslutades undersökningen Fastighetsbarometern som genomförs samtidigt bland Sveriges ledande fastighetsägare. Slussgårdens hyresgäster har sagt sitt och i år hamnar vi på ett resultat om 74 och därmed en punkt över branschindex.

Som alla år är det spännande att ta del av vad våra hyresgäster tycker om oss och få jämförelsen med andra fastighetsägare. Årets undersökning var också extra spännande att vänta på eftersom vi senast deltog 2015. Det är ingen överraskning för oss att man anger läget och tillgänglighet bland våra främsta styrkor. Men mest stolta är vi över nöjdheten över vår service och framförallt våra medarbetares bemötande, både vid besök och felanmälan. Man ser på oss som en seriös hyresvärd och affärspartner som infriar de löften som utlovats.

Det finns också utvecklingsområden och vi är glada för alla synpunkter som vi fått på vad vi kan göra bättre. Det bidrar till vår utveckling och strävan efter att bli en ännu bättre hyresvärd. Under kommande år kommer vi att fokusera på ytterligare på hur vi når fram ännu bättre med information, hur vi utvecklar miljöarbetet och fortsatt utveckling av felanmälan och uppföljning av klagomål.

Ett stort och varmt tack till våra hyresgäster som tagit sig tid att svara på undersökningen! För att visa vår uppskattning skänker vi 50 kr per svarad enkät till välgörenhetsorganisationen PLAN.

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter