19 december 2018

Vi stöttar föreningen KRIS

Även i år väljer vi att skänka en gåva till välgörenhet istället för att ge julklappar till våra kunder och hyresgäster. I år har vi valt att bidra till social hållbarhet på hemmaplan och i vår närhet genom att stötta föreningen KRIS.

KRIS är en ideell förening som hjälper och motiverar missbrukare och kriminella som vill ändra livsstil och återanpassa sig till samhället och att förbli nyktra, drogfria och hederliga. Många av dessa män och kvinnor fångas upp av KRIS genom anstaltsbesök som görs regelbundet där man motiverar den intagne till ett nytt sätt att leva. Arbetet är också ofta inriktat på att stötta utsatta mammor som har levt i en relation som missbrukare eller som medberoende till ett liv i nykterhet och att bli trygga i sitt föräldraskap. KRIS föreläser också på bland annat skolor, socialtjänst och polisen om droger och kriminalitet. Här kan du läsa mer om KRIS verksamhet.

God jul önskar vi på Slussgården

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter